mask

Pomiary i odbiory instalacji elektrycznych

Posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonywania profesjonalnych pomiarów i odbiorów instalacji elektrycznych. Po dokonaniu szczegółowych badań wystawiamy odpowiedni dokument, który potwierdza jakość zastosowanych materiałów i urządzeń. Protokół odbioru instalacji elektrycznej nie tylko potwierdza poprawność wykonanej przez elektryka pracy, ale także stanowi gwarancję bezpieczeństwa i komfortu dla użytkowników instalacji elektrycznej. Do realizacji usługi stosujemy specjalistyczne mierniki czy detektory napięcia. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką z zakresu elektryki.

Rodzaje pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

Aby dokładnie sprawdzić poprawność wykonanej instalacji elektrycznej należy podjąć szereg szczegółowych działań. Dlatego wykonujemy kilka rodzajów pomiarów. Możemy do nich zaliczyć:

 • pomiar RISO, czyli pomiar rezystancji izolacji przewodów,
 • pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego RCD,
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia,
 • pomiar uziemienia i odporności gruntu,
 • pomiary przewodów ochronnych i wyrównawczych.

 

pracownicy instalujący elektrykę

Jakie informacje powinien zawierać protokół z pomiarów?

Jeśli wszystkie wyniki dokonanych pomiarów są pozytywne, wówczas przychodzi pora na odbiór instalacji elektrycznej. Jego zwieńczeniem jest protokół zawierający następujące elementy:

 • informacje o budynku i zleceniodawcy,
 • numery świadectw kwalifikacyjnych osób wykonujących pomiary,
 • informacje o rodzaju użytych urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • wyniki pomiarów,
 • informacje o stanie pogody podczas pomiarów uziemienia,
 • podpisy.